ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ลงทะเบียน โอน-ถอนรายวิชา รักษา-คืนสภาพ ขอสำเร็จการศึกษา...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ผู้สำเร็จปีการศึกษา 2567...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง การคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

     วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

 

ดูประวัติวิทยาลัยเพิ่มเติม

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาดนตรี

ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

 

ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

074-311590

 saraban@spc.ac.th

 

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2567 10:53

นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมพิธีเปิดงานวิชาการ ภายใต้ชื่อ...

วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2567 11:49

เช้านี้ที่เทคนิคสงขลา 8 ก.พ. 2567

วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2567 13:35

นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน...

วันจันทร์, 22 มกราคม 2567 16:11

เช้านี้ที่เทคนิคสงขลา 22 ม.ค. 2567 นายเจตษฎา ยะหวา ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ครูเวรประจำวัน...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567 13:48

[data-gutter="2%"][data-nb="1"]:not(.ckadvancedlayout) [data-width="100"]...

วันเสาร์, 15 กรกฎาคม 2566 14:16

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง...

วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565 14:51

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

วันศุกร์, 18 พฤศจิกายน 2565 13:35

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๕...

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

std024

rms3

libraryonline

ita

appeal

Quality Assurance2

e office3

v cop3

covid19

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ