ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

dean

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมถรรนะที่๒ ส่วนที่๓(สัมภาษณ์)...

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศเชิญชวนติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

     วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา เดิมชื่อ หน่วยฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 15 สังกัดกองการส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 ณ จังหวัดสตูล โดยเริ่มแรกใช้อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนการช่างสตรีสตูล

 

ดูประวัติวิทยาลัยเพิ่มเติม

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาช่างยนต์
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

 • สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาดนตรี

ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

 

ศึกษาวิชาชีพ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ  และระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เป็นประทีปส่องทาง เป็นการนำความรู้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  หรือศึกษาต่อ สรรค์สร้างคุณธรรม  ปลูกฝังคุณธรรมของผู้เรียนให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

074-311590

 saraban@spc.ac.th

 

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 11:50

วันที่ 24 พย. 2566 โครงการทัศนศึกษา โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา รายละเอียดรูปภาพทั้งหมด คลิก

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 11:38

กิจกรรมลอยกระทง ณ หอประชุมสองทะเล รายละเอียดรูปภาพทั้งหมด คลิก

วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566 11:32

เช้านี้...ที่เทคนิคสงขลา

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 12:16

เช้านี้...ที่เทคนิคสงขลา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันเสาร์, 15 กรกฎาคม 2566 14:16

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง...

วันพุธ, 21 ธันวาคม 2565 14:51

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565 16:27

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด...

วันศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2565 09:08

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน...

ระบบบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

std024

rms3

libraryonline

ita

appeal

Quality Assurance2

e office3

v cop3

covid19

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ