ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การให้นักศึกษาพ้นสภาพ ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

เรื่อง การให้นักศึกษาพ้นสภาพ ระดับ ปวส. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ดังนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก