ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ดังนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก