ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2565

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา กำหนดเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนให้นักเรียนนักศึกษาทราบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก