ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม           

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง กำหนดการรับเอกสารทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา กำหนดให้นักเรียนนักศึกษา รับเอกสารทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก