ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ

ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

สมัครเรียน คลิก