ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2565 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก