ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง
ราคากลางของการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก