ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

เช้านี้…ที่เทคนิคสงขลา คุณครูกิตติมาพร นิลพานิช หัวหน้างานห้องสมุด เวรประจำวันอบรมนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับ คุณธรรมของชาติ และกฎระเบียบการใช้ห้องสมุดและการใช้สื่อ E-book นอกจากนี้ คุณครูปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณ หัวหน้าแผนกดนตรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมแข่งทักษะดนตรีและร้องเพลงเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัย

651102