ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

เช้านี้…ที่เทคนิคสงขลา คุณครูนวัตกรณ์ แซ่จิว ครูสาขางานยานยนต์ เวรประจำวัน อบรมนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับ คุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัย พร้อมทั้งพูดถึงการดูแลรถให้พร้อมใช้งาน ไม่ดัดแปลงสภาพรถที่ผิดกฎหมาย และขับขี่รถให้เป็นระเบียบ ตามกฎจราจร

65111