ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ เป็นประทีปส่องทาง สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

นายธวัชชัย หนูอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสงขลา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (OVEC Together Againist Corruption)" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคสงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ณ ลานประดู่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

425467372 303580942727985 268943320350336601 n