ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง โอนรายวิชา ถอนรายวิชา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระบบปกติ ทวิภาคี สมทบ

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา กำหนดให้นักเรียนนักศึกษา โอนรายวิชา ถอนรายวิชา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก