ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน นักศึกษา

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษาจำนวนประมาณ 1,000 คน จ่ายเบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อคน จำนวน 250 บาทต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก