ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง การคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์พิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียน นักศึกษาจำนวนประมาณ 1,000 คน โดยชำระเงินค่าตรวจสุขภาพ จำนวน 100 บาทต่อภาคเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก