ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแก้ศูนย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระบบปกติ ทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา กำหนดให้นักเรียนระดับ ปวช. ลงทะเบียนแก้ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก