ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศเชิญชวนติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 

*************************************************************************

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงค์จะติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก