ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป)

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) จึงขอประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา และสถานที่ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก