ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป(ด้านการบริหารงานทั่วไป) สมรรถนะที่ 2 ในส่วนที่ 3(สัมภาษณ์)

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านการบริหารงานทั่วไป) สมรรถนะที่ 2 ในส่วนที่ 3(สัมภาษณ์)  จึงขอประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา และสถานที่  ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก