ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
วิทยาลัยเทคนิคสงขลา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 14 - 21 ธันวาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวตามรายชื่อในประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก