ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการสอบเสร็จไปแล้วนั้น มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอประกาศรายชื่อดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก