ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)จึงขอประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา และสถานที่รายงานตัว  ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก