ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสงขลา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การดำเนิการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก