ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง สรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสงขลา มีความประสงต์จะสรรหาบุคคลคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยเทคนิคสงขลา 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 1 อัตรา จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก