ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

*************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่องการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป  (ครู) จึงขอประกาศ

ขั้นตอนการรับสมัคร กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก