ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
และบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2566

*************************************************************************

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ได้ดำเนินพิจารณาบริษัทตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และบริษัทประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก