ปรัชญาวิทยาลัย : ศึกษาวิชาชีพ  เป็นประทีปส่องทาง  สรรค์สร้างคุณธรรม

thzh-CNen

klut1

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**********************************************************************************************************

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
พร้อมติดตั้งหลังคาและที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 02/65 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก